Er Gud en mand?

Argumenterne for at Gud skulle være mand eller kvinde findes i bibelen og bliver ofte benyttet af mandschauvinister og feminister i en debat om man kan kalde Gud for mor, når nu nogle kalder ham far. Jeg synes diskussionen, om Gud er mand eller kvinde, er skudt forbi, primært fordi Gud ikke er menneske men ånd (Joh 4:24), mere spændende er det hvorfor Gud primært optræder som maskulin i bibelen.

Grunden til at vi gerne vil sætte et køn på Gud, tror jeg, er at gøre Gud mere håndgribelig og få ham placeret i en boks, hvor vi kan overskue hvem og hvad han er. Der er også rigeligt med eksempler fra bibelen, som giver billeder af Gud som en person med legemsdele – disse må betragtes som billeder, der hjælper os til forståelse af ham og beskriver et karaktertræk eller handlingsmønster som beskriver Gud (Es. 59:1).

Gud er ikke mand, men Gud er far! Der findes eksempler i bibelen på at Gud også har modelige sider (Matt 23:37), men overvejende er det den fadelige og maskuline side af Gud, som er at finde. Jesus selv lærer os at bede ”Fader vor…” og sætter derved betegnelsen far på Gud.

Hvorfor optræder Gud så primært som far og med maskuline værdier i bibelen hvis han hverken er mand eller kvinde? Hvor blev ligestillingen af? 😉  I bogen Hytten (af W. P Young) optræder Gud som både mand og kvinde, og på et tidspunkt stiller hovedpersonen Mack dette spørgsmål. Hvortil Gud svarer, at han viser sig selv som far, fordi tomrummet efter manglende faderskab i verden, vil være det største tomrum af alle.

Gud er far, fordi jeg har brug for en åndelig far til fader mig, og fordi jeg har brug for eksemplet til efterfølgelse i min egen rolle som far. Gud er den perfekte far – selv der hvor min egen far ikke har slået til, selv der hvor jeg komme til kort i at være far overfor mine egne børn.

Er Gud en mand? Har det betydning hvilket køn Gud har (hvis Gud har et)? Og kan man kalde Gud for mor, når Gud også har kvindelige karaktertræk? Skriv en kommentar her.

Reklamer

2 thoughts on “Er Gud en mand?

 1. Årsagen til denne diskution har nok sin grund i den kønsrollekrise samfundet oplever idag.

  Ligestillingskampen har opnået mange vigtige mål i samfundet, som blandt andet har ført til lige muligheder og rettigheder for begge køn. Udfordringen bliver når ligestillingskampen bliver til en kønsneutraliseringkamp dvs et forsøg på at benægte eller udvalske af kønnens unikke forskelle, funktioner og gaver. Dette er vel endnu mere forstærket af at samfundet individualiseres så meget at det uforpligtende singlelivet fremhæves som den ideele livsførsel. Men bevæger folk sig mod klassisk voksenliv med tværkønligt ægteskab og familielivet i vil kønsforskellene naturligt blive tydeliggjort. Kønsneutralisering bliver hurtigt uaktuel da den giver frustrerende konskvenser for begge køn.

  I bibelen står ikke individet i fokus, men fælleskabet. Ikke singlelivet men familien. Gud skabte mennesket i sit billede. Derefter tog Han ribbenet fra Adam og skabte Eva, for derefter at føje dem sammen i ægteskabet. Selvom vi alle er unikke er der er tydelige forskelle mellem mænd og kvinner (biologisk, sjælisk og åndeligt), og sammenføjelsen af mand og kvinner i ægteskabet og den dertilhørende opstart af familie er det stærkeste billede af Guds plan og hensigt der er givet til os. Så begge køn bærer dele af Guds billede i sig, men behøver hinanden for at kunne udtrykke fylden af Guds skabende og relationselskede væsen.

  Ikke destro mindre er det hverken tilfældigt eller ubetydeligt at Gud definerer sig som FADEREN (implicit er det mandige). Dette ses tydeligt i efeserbrevet 3:14-15 hvor Paulus skriver “… for denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen, fra hvem enhver Faderlighed i Himle og på Jord har sit Navn…”

  Når vores samfund reagerer på dette skyldes det at vi læser biblen med “briller” farvet af a) vores samfunds forståelse/erfaring af “far”, og b) egne politiske ideer/agendaer. Derfor vil studier af den klassisk jødiske familiestruktur/funktioner som Kristus/Profeterne refererer til når de kaldte Gud “Far” være yderst givende forståelsen af hvorfor Gud vælger at beskrive sig som mand/far – og hjælp til Guds løsning på kønskrisen.

  Dertil er det også interessant med Skt Cyprians citat: “He cannot have God for his father, who has not the Church for his mother”. Selvom jeg på ingenmåde vil sige god for Cyprians forståelse af kirkens rolle, er det interessant at se bibelens beskrivelse af det kristne liv og fællesskab i familietermer, hvor Gud selv tager faderrollen (grundlæggeren, overhovedet, beskytteren), mens om menigheden læses mange af moderbeskrivelserne (blandt andet føder og forstre mennesker i deres kristne liv).

  Der er der ingen kønsdiskriminering i bibelen – tværtimod: stærk kønsværdsættelse. Samtidigt er den fuld af vejledning til hvordan vært køn vokser op til hvert sit fulde potentiale, og hvordan de gensidigt relaterer i venskab og ægteskab på en tilfredstillende måde.

  Mit konklusion er dette: Det er galskab at forsøge at ændre bibelens beskrivelse af Gud som far, og derved bibelens beskrivelser og definitioner af kønsroller. Dermed går vi totalt glip af den hjælp bibelen giver manden til at være mand og kvinden til at være kvinde. Og hvordan disse sammen relaterer og bygger en velfungerende familie op, der tilfredsstiller dem begge.

 2. Hej Mikael – velkommen forbi bloggen og tak for din kommentar og dit dyk i bibelhistorien. En fantastisk forklaring på hvorfor Gud optræder som far.

  Jeg kunne især godt lide din pointe med at ligestilling desværre er blevet til kønsneutralitet på mange områder. Der er en kæmpe forskel på ligestilling, ligeværdi og kønsneutralitet.

  Jeg er også enig i, at i en relation bliver forskellene på kønnene tydelige og sætter debatten i et nyt perspektiv.

  Men disse er pointer som nok mere passer ind i et indlæg om samfund og køn (samt måske et indlæg om mandens forhold til kirken, som du jo beskriver som feminin?)

Bidrag med din kommentar, mening eller vinkel her:

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s